درب استوانه ای بدون استاپر فوم دار دهانه ۲۸

تصویر محصول درب استوانه ای بدون استاپر فوم دار دهانه ۲۸
tuv
qal certification
gmp
ascb
qf
qq