چاپ

New Event

چاپ بر روی قطعات تولید شده پلاستیکی با بهترین کیفیت و به سفارش شما

شیرینگ

New Event

شیرینگ

تولید قالب

Special Eve

طراحی و تولید انواع قالب پلاستیک و مشاوره در ساخت محصولات پلاستیکی

tuv
qal certification
gmp
ascb
qf
qq